Financieel

Kosten

De totale kosten van een beugelbehandeling kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel dat wordt toegepast. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste, volledig vaste beugels en combinaties daarvan. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een langdurige behandeling met meerdere beugels zal meer gaan kosten dan een behandeling van korte duur.

Verzekering

Orthodontie zit niet in het basispakket van de zorgverzekering, ook niet voor kinderen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er een aanvullende verzekering worden afgesloten.  We willen u erop wijzen dat het belangrijk is om vroegtijdig te kijken naar uw verzekering, vaak zien we bij het starten van de behandeling dat voornamelijk kinderen geen vergoeding hebben.  Let op  Er zijn een aantal verzekeraars die 1 jaar wachttijd hebben indien u nog geen aanvullende verzekering hebt of wanneer u een wijziging heeft gehad in de aanvullende verzekering.

Het verschilt per verzekering wat ze  vergoeden voor orthodontie. Wij geven bij het bespreken van de beugelbehandeling altijd een begroting mee zodat inzicht heeft in de totale kosten.

Indien u meer informatie wilt of zorgverzekeringen wilt vergelijken kunt u kijken op: https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/vergoeding-orthodontie-kinderen-tot-18-jaar/

 

Vergoedingen 2024

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar is aanvullend te verzekeren.
De algemene tandheelkunde voor kinderen tot 18 jaar zit in het basispakket. Orthodontie is daarop een uitzondering! Orthodontie zit al sinds 1995 niet meer in het basispakket! Daarom is het vaak verstandig om orthodontie deels aanvullend te verzekeren. Anders is het voor eigen rekening.
Let s.v.p. op het wachtjaar en de bijzondere regelingen van maximale vergoedingen per jaar.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.000 en €3.000. De actieve behandeling duurt vaak zo’n twee jaren en speelt zich in de regel af in twee à drie kalenderjaren.
De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij de meeste zorgverzekeraars mee verzekerd worden, als u als ouder zelf een uitgebreide aanvullende verzekering afsluit. Uw kind is dan gratis mee-verzekerd in dit uitgebreide aanvullende pakket.
Soms is het zo dat u voor het kind zelf een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten. Dit is zo geregeld bij Menzis.

Belangrijke momenten voor het kiezen van de juiste zorgverzekering

12 november
Uiterlijk 12 november moeten de zorgverzekeraars de polisvoorwaarden en premier voor het daaropvolgende jaar bekend maken.

31 december
Als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kunt u tot 31 december bij uw huidige verzekeraar opzeggen.

31 januari
U kunt tot en met deze datum uw basis- en aanvullende verzekering wijzigen.
Heeft u bij uw oude zorgverzekeraar opgezegd? Dan kunt u tot en met deze datum een nieuwe zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar afsluiten.

Het wachtjaar

Bijna alle zorgverzekeraars hanteren wachtjaar. Een wachtjaar betekent dat u eerst een heel kalenderjaar premie moet betalen voor de aanvullende verzekering en dat in het daaropvolgende jaar pas de dekking voor orthodontie begint. Vaak zult u dan in de praktijk zo’n vier kalenderjaren premie betalen, omdat de hele behandeling zich over een aantal jaren uitstrekt plus het wachtjaar.

Tip:
Nu u vrijwel altijd een wachtjaar in moet gaan om orthodontie te verzekeren, kunt u overwegen om over te stappen naar een andere verzekeraar, die een aanvullende verzekering aanbiedt die meer vergoedt voor orthodontie dan uw huidige verzekeraar. Dat kan zo €750 – per kind – schelen.

Voorbeeld:
Om dit te verduidelijken volgt hier een voorbeeld van twee gefantaseerde gezinnen.
Gezin ‘De Vries’ woont in Stiens en heeft twee kinderen die na het wachtjaar een vergoeding krijgen uit de aanvullende verzekering AV Optimaal van De Friesland Zorgverzekeraar. Gedurende het wachtjaar en gedurende de jaren dat beide kinderen orthodontie hebben betaalt het gezin De Vries premie voor deze aanvullende verzekering. Voor beide kinderen is een vergoeding van €1.750 voor orthodontie. De orthodontie kost per kind circa €2.500. Dus per kind betaalt het gezin De Vries €750 zelf als de vergoeding stopt maar de behandeling nog niet klaar is. Voor twee kinderen is dat dus €1.500.
Gezin ‘Jouwstra’ woont in Meppel en heeft ook twee kinderen. Hun wachtjaar betalen ze ook premie zonder in dat jaar vergoeding te krijgen van het Zilveren Kruis. Ze kiezen de 4 sterren aanvullende verzekering. Ze blijven premie betalen tot de behandelingen afgelopen zijn van beide kinderen. De vergoeding is met €2.500 per kind vrijwel toereikend voor de orthodontische behandeling. Ze hoeven dan niet voor twee kinderen nog €1.500 zelf bij te dragen aan orthodontie omdat hun aanvullende verzekering meer vergoedt.
Beide genoemde verzekeringsmaatschappijen zijn trouwens labels van Achmea, ze vallen onder dezelfde koepel.

Bijzondere regelingen van maximale vergoedingen per jaar

Sommige verzekeraars hanteren geen wachtjaar, maar hanteren een maximale vergoeding per jaar. Dat per jaar kan op twee manieren gehanteerd worden: per kalenderjaar of per behandeljaar. Een kalenderjaar is helder, dat is 2024, 2025, enzovoort. Een behandeljaar is wat anders. Het eerste behandeljaar begint na de eerste rekening die ingediend wordt voor orthodontie. Het tweede volgt daarop en het eventuele derde volgt daarop. Stel dat bij het eerste consult besloten wordt om de behandeling nog een jaar uit te stellen, dan is het eerste behandeljaar al voorbij voordat er een beugel geplaatst is. U kunt in zo’n geval beter het eerste consult zelf betalen dan (laten) declareren. Dit zult u zelf in de gaten moeten houden. Wij declareren in principe via Infomedics eerst naar de verzekeraars.
Onder aan deze pagina zijn wat bijzondere regelingen opgesomd. Check het altijd in de polisvoorwaarden van de verzekeraars als u een keuze maakt, s.v.p.

Er is nog één polis over zonder wachtjaar en zonder maximum, maar die kost maar liefst €1.737,36 per jaar aan premie.

Een overzicht van diverse aanvullende verzekeringen

Uit het aanbod van verzekeringen voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar voor het jaar 2024 hebben we als voorbeeld een aantal veel gekozen opties gepresenteerd om u een idee te geven wat er mogelijk is tegen welke premies. U kunt dan vergelijken of uw eigen aanvullende verzekering voor u de beste optie is. Vergoedingen van €1.000 of lager voor de hele behandeling hebben we niet opgenomen in het overzicht. Wij proberen het overzicht op één A4-tje samen te vatten. Voor 2024 geldt het volgende:

Verzekeringsvergelijking 2024, bijgewerkt op 13 november 2023.

Een paar bijzondere regelingen van A.S.R., ONVZ / VvAA, FBTO en Menzis.

 • A.S.R. vergoedt in het eerste jaar nadat u de aanvullende verzekering heeft afgesloten maximaal €500.
  Vanaf het tweede jaar kunt u de rest van het verzekerd bedrag aanspreken.
 • ONVZ en VvAA vergoeden €1.000 per behandeljaar en dat doen ze afhankelijk van de aanvullende verzekering 2 of 3 jaar. Dat zijn dus geen kalenderjaren! Als u of de orthodontist de 1e declaratie indient, bepaalt ONVZ/VvAA de zogenaamde startdatum. De startdatum is het beginpunt van de vergoeding. Meestal is dat de datum van het 1e consult. Vanaf de startdatum vergoeden zij 12 maanden orthodontie tot maximaal € 1.000. En de 12 maanden daarna ook. Voor Topfit geldt nog een 3e periode van 12 maanden waarin ze maximaal € 1.000 vergoeden. Bij de 18de verjaardag stopt het altijd.
  Te jong? Vindt de orthodontist tijdens een 1e consult dat uw kind beter kan wachten met een beugel? Dan kan het voordelig zijn dit consult zelf te betalen.
  Anders start de vergoeding al voordat de behandeling echt begint. Dit kan u veel vergoeding kosten. Dit zult u zelf in de gaten moeten houden, want de nota gaat in in de regel rechtstreeks naar uw verzekeraar.
  Omdat de tarieven vast liggen en nooit precies zo over de jaren gespreid kunnen worden, zal de daadwerkelijke vergoeding anders uitpakken. Dit komt omdat in het ene jaar de €1.000 niet gehaald wordt qua kosten en in een ander jaar de €1.000 juist overschreden wordt. Daarom staat in de tabel het jaarbedrag vermeld.
 • Menzis Tandverzorgd 750
  Kinderen zijn bij Menzis niet meeverzekerd met hun ouders/verzorgers wat kosten voor orthodontie betreft. Kinderen hebben hun eigen TandVerzorgd 750 nodig. Ze krijgen niet automatisch dezelfde tandartsverzekering als hun ouders. U zult die zelf moeten afsluiten. Deze verzekering kost tot het 10de levensjaar niets, en daarna €19 per maand per kind. U krijgt dan orthodontie vergoed tot een maximum bedrag van € 2.000 voor de hele verzekeringsduur. Voor deze vergoeding geldt een wachtjaar.
 • De aanvullende verzekering AV Frieso Compleet (via de Sociale Dienst van Leeuwarden) biedt een volledige vergoeding van orthodontie voor verzekerden jonger dan 18 jaar (maar niet voor ‘onzichtbare’ beugels).
 • De zorgverzekeraars Anderzorg, CZdirect, Jaaah, Just, VGZbewuzt, VinkVink en ZieZo bieden geen aanvullende verzekering voor orthodontie.

U bent aan zet om tot de juiste keuze te komen.

Raadpleeg voor een compleet overzicht een vergelijkings-website zoals: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-tot-18-jaar en raadpleeg s.v.p. altijd de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar als u zeker wilt zijn van de informatie.
Aan het eind van ieder kalenderjaar kunt u zich beraden op het afsluiten van de beste verzekeraar en aanvullende verzekering voor het jaar wat volgt op het wachtjaar.
En als u toch een wachtjaar in moet, kan dat misschien wel beter bij een verzekeraar met een betere dekking voor orthodontie.

Eigen risico en gemachtigde zorg
Voor kinderen geldt geen eigen risico.
Voor volwassenen. vanaf 18 jaar, wel. Het eigen risico van €385 per jaar geldt niet voor orthodontie uit de aanvullende verzekeringen (categorie A), maar wel voor orthodontie uit de basisverzekering (categorie B en C) en ook voor ingrepen van de kaakchirurg of tandarts, enz.
De categorieën B en C omvatten behandelingen bij het missen van heel veel tanden en kiezen of bij schisis of bij kaakoperaties en u heeft van uw verzekeraar een machtiging ontvangen nadat het door de arts is aangevraagd.
Als u op 18 jarige leeftijd besluit een andere verzekeraar te kiezen, vervalt een eventuele eerder afgegeven machtiging bij uw vorige verzekeraar.
Ons advies is: als u een machtiging heeft en de behandeling loopt nog, blijf dan bij die verzekeraar om de machtiging door te laten lopen. Toch moeten we ook dan als u 18 wordt vaak opnieuw een machtigingsaanvraag indienen, maar als dat bij dezelfde verzekeraar is, blijkt dat meestal geen probleem.
Als u 18 wordt tijdens zo’n gemachtigde behandeling, zult u elk hoger eigen risico wat u afsluit om de zorgpremie te drukken, waarschijnlijk zelf toch moeten betalen. Wees daar s.v.p. voorzichtig mee.

Medische indicatie
Alleen in zeer bijzondere gevallen, zoals schisis, worden alle kosten vergoed uit de basisverzekering na een aanvraag door de orthodontist.
Een ‘medische indicatie’ voor volwassenen geldt ook slechts in een heel beperkt aantal gevallen, omdat de criteria die de zorgverzekeraars daarvoor hanteren erg streng zijn, ‘zo ernstig als schisis’.
De adviserend tandartsen hielden zich in het verleden aan de onderstaande Indicatieve lijst, maar steeds vaker gaan ze strengere criteria aanhouden, waardoor we vaker met afwijzingen op onze aanvragen geconfronteerd worden. Dit is onderwerp van landelijk overleg.

 

Disclaimer
Tandartspraktijk Balkbrug staat niet in voor de juistheid of actualiteit van deze informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Mocht u in deze lijst onvolkomenheden aantreffen of informatie missen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij deze site up to date kunnen houden. Aan de gegeven overzichten kunnen absoluut geen rechten worden ontleend.
De overzichten zijn momentopnames en beogen slechts een indruk te geven van de dekking / vergoeding die een aantal verzekeringsmaatschappijen voor orthodontische behandelingen kunnen geven.
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.