Trekken tand of kies

Het trekken van tanden of kiezen noemen wij extraheren. In het algemeen kunnen vrijwel alle tanden en kiezen worden hersteld door vullingen, of door kronen, bruggen. Er zijn echter tanden of kiezen waar iemand meer last dan plezier van kan hebben, zoals bijvoorbeeld de verstandskiezen.
In een aantal gevallen worden die er dan ook uit gehaald.

Een andere belangrijke reden voor het laten trekken van tanden en/of kiezen, is dat het fundament (kaakbot en tandvlees) van tanden en kiezen te ver is aangetast door tandvleesontstekingen. In de regel zullen wij er altijd naar streven het verwijderen van tanden en kiezen als laatste ‘redmiddel’ te hanteren. Temeer daar de huidige kennis en middelen voldoende herstelmogelijkheden bieden voor een mooi en gezond gebit.