Huisregels

Huisregels

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt.

Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

 • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs
  (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.
 • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering,
  zoals een verzekeringspasje.
 • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk
  aan de balieassistente kenbaar te maken.

UW GEZONDHEID:

 • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen.
 • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik
  dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

GEMAAKTE AFSPRAKEN:

 • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen verzoeken wij u ruim van tevoren, danwel tenminste 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen.
 • Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen.
 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

NB. U KUNT UW AFSPRAAK PER E-MAIL AFZEGGEN,
HET VERZETTEN VAN EEN AFSPRAAK NIET.